Członkowie Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej


           
1. Eliza Kącka przewodnicząca KLFF
2. Karolina Ciechońska filologia polska
3. Ewa Suberlak
4. Justyna Kociszewska
5. Wiktoria Wojtyra zastępca przewodniczącego, MISH
6. Agnieszka Jaroszewicz filologia polska, filozofia, MISH
7. Emilia Rębas historia, kulturoznawstwo
8. Hanna Trubicka
9. Dagmara Maćkiewicz filologia polska
10. Elżbieta Chrulska filologia polska, filologia klasyczna, MISH
11. Sebastian Antkowiak filologia polska, politologia, MISH

Sympatyzuje z nami i dzielnie nas wspiera mgr Józefina Bartyzel (doktorantka, IF UMK).
Opiekunem naukowym Koła jest dr Dariusz Pniewski (Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu ILP UMK).